Entrega de la Missio als mestres de Religió

8 10 2012

El dissabte 6 d’octubre el nostre Arquebisque Don Carlos Osoro va convocar a tots els mestres de Religió per fer l’envio eclesial de la seua missió. No podem oblidar que el mestre de Religió no va a les escoles en nom seu, sino que va en representació del seu Pastor, l’Arquebisque i de l’Esglèsia.

A les 10:30 més de 500 mestres de Religió de tota la Diòcesis de València assistiren a la celebració de la Santa Missa a l’Esglèsia del Temple de València i reberen la seua Missio que els dóna el vist i plau per exercir com a mestres de Religió a totes les escoles públiques de València.

 

En la foto podem vore al nostre mestre de religió abans de llegir en la celebració (és el del sueter rallat).